Voldsomme oplevelser

Almindelige reaktioner

Efter en traumatisk hændelse er det ikke sikkert, at du reagerer, som du troede, du ville. Måske bliver du endda bange for dine egne reaktioner, hvorfor det kan hjælpe at vide, at det er helt normalt at reagere, som du gør. De efterfølgende beskrivelser er derfor reaktioner, der kan forekomme efter hændelsen.

Chokket

I de første timer eller døgn efter hændelsen, vil du befinde dig i en choktilstand. Det hele føles uvirkeligt, og mange beskriver det som at være i en ”glasklokke”. Chokket får adrenalinet til at pumpe ud i kroppen, hvorfor mange oplever, at de kører på autopilot (tænker og handler hurtigt og instinktivt).

Sikkerhed – reaktion

Når du igen føler, at du er i sikkerhed, oplever de fleste en stærk følelsesmæssig og fysisk reaktion (ryster over hele kroppen, græder m.m), som synes at være kroppens måde at komme af med den ophobede spænding på.

Efterreaktioner

Efter chokket har lagt sig ses efterreaktioner, der oftest varer nogle uger. De fleste oplever, at de langsomt får det bedre inden for den første måned efter hændelsen.

Dit hoved og din krop arbejder på højtryk for at bearbejde situationen:

  • Tankerne kan kredse om det, der er sket (et bestemt billede/ ord dukker op igen og igen), og hvad der kunne være sket. Tanker omhandlende skyld og ”kunne/burde have gjort”
  • ”Følelses-rutcheture”: Skifte mellem  vrede, irritation, være ked af det, glad, føle sig  tom
  • En oplevelse af manglende kontrol og af at være hjælpeløs/sårbar
  • Kropsligt ubehag: fx kvalme, ondt i maven, hovedpine, høj puls, hjertebanken, fryser/sveder mm. 
  • Forstyrret søvn (mareridt)
  • I samvær med andre: ”Kort lunte”/ irritabel/vred, føle sig uden for/ensom, trække sig
  • Opmærksomhed, koncentration og hukommelse er svækket
  • Præstationsevnen falder
  • Lyst/tendens til at undgå alt, der minder om begivenheden

Bedring

Efter en periode vil du opleve, at det langsomt bliver bedre. De påtrængende tanker og eventuelle mareridt aftager, og følelserne er ikke længere så overvældende. Mange oplever, at hændelsen er blevet en ”historie”, der er kommet lidt på afstand. Nutiden (hverdagens aftaler, opgaver mv.) og fremtiden begynder at fylde mere og mere. Det er ikke sikkert, at du føler dig helt som før, da en traumatisk hændelse kan medføre tanker om, hvad meningen med livet egentlig er.