Terapeutisk arbejde

Mit arbejde med terapi er en stadig større del af mit arbejde. I terapien arbejder jeg med ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi) og er ved at færdiggøre en 3 årig uddannelse indenfor feltet.

(ISTDP) er en form for psykodynamisk korttidsterapi udviklet gennem empirisk, video-optaget forskning af Habib Davanloo. ISTDPs primære formål er at hjælpe klienten med at overkomme indre modstand mod at opleve sande følelser, i nutid og fortid, der har været undveget og fejet til siden fordi de enten er for skræmmende eller smertefulde. Metoden er intensiv derved at den søger at hjælpe klienten med at være i de undvegne følelser i højest mulige grad; den er kort tid derved at den søger at opnå denne oplevelse eller gennembrud så hurtigt som muligt; den er dynamisk (dvs. psykodynamisk) fordi den indebærer et arbejde med ubevidste krafter og overføringsmekanismer. (Kilde: WIKIpedia)

Jeg har gode erfaringer med denne form for terapi og ser frem til at arbejde med lige netop din problemstilling.