Om mig

Curriculum Vitae

 • Cand.psych.aut. med primær fokus på kliniske og erhvervspsykologiske processer.
 • Har i mange år arbejdet med kriser og krisestyring og er erfaren indenfor lige nøjagtigt denne del af psykologien
 • Erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder og bred viden inden for krise, stress, konflikter mv. Professionel tilgang til vidensdeling og rammesætning af arbejdet
 • Fokus på organisatoriske og politiske strukturer (helhedsorienteret) samt individuelle forandringer (detajleorienteret)

Erhvervserfaring

3/2020 – Nuværende Selvstændig psykolog

Konkret opgave med servicering af samtaleforløb, kriseopgaver og organisationspsykologiske opgaver:

 • Individuelle kliniske samtaler med medarbejdere og ledere, herunder stresshåndteringssamtaler, krisesamtaler, coaching og ledersparring
 • Krisestyringsopgaver vedr. konkrete hændelser fx overfald og vold, brænd, katastrofer, død, trusler mv.
 • Debriefing opgaver på baggrund af konkrete hændelser
 • Gruppeprocesser, herunder gruppesupervision af andre faggrupper, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, procesarbejde/forløb, teamudvikling
 • Rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, udarbejdelse af vejledninger til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Organisatoriske projekter, forandringsprojekter og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

1/2018 – 3/2020 Klinisk og Erhvervspsykolog ved Institut for Relationspsykologi

Konkret opgave med servicering af hele Aarhus Kommune vedr. samtaleforløb og kriseopgaver gennem udbud:

 • Individuelle kliniske samtaler med medarbejdere og ledere, herunder stresshåndteringssamtaler, krisesamtaler, coaching og ledersparring
 • Krisestyringsopgaver vedr. konkrete hændelser fx overfald og vold, brænd, katastrofer, død, trusler mv.
 • Debriefing opgaver på baggrund af konkrete hændelser
 • Gruppeprocesser, herunder gruppesupervision af andre faggrupper, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, procesarbejde/forløb, teamudvikling
 • Rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, udarbejdelse af vejledninger til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Organisatoriske projekter, forandringsprojekter og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

 

7/2016 – 1/2018 Seniorkonsulent og erhvervspsykolog ved ALECTIA A/S senere NIRAS A/S

 • Rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, udarbejdelse af vejledninger til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Organisatoriske projekter, herunder løsning af påbud fra Arbejdstilsynet, forandringsprojekter og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø
 • Undervisning i psykologfagligt materiale, herunder konflikthåndtering, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, rollen som arbejdsmiljørepræsentant og leder
 • Innovation på forandringsprocesser, herunder skabelse af processer, der gør det nemmere at håndtere forandring i organisationen
 • Gruppeprocesser, herunder gruppesupervision af andre faggrupper, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, procesarbejde/forløb, teamudvikling
 • Individuelle kliniske samtaler, herunder stresshåndteringssamtaler, krisesamtaler, coaching og ledersparring

10/2012 – 7/2016 Arbejds- og Organisationspsykolog ved CRECEA A/S

 • Rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, udarbejdelse af vejledninger til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Organisatoriske projekter, herunder løsning af påbud fra Arbejdstilsynet, forandringsprojekter og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø
 • Undervisning i psykologfagligt materiale, herunder konflikthåndtering, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, rollen som arbejdsmiljørepræsentant og leder
 • Innovation på forandringsprocesser, herunder skabelse af processer, der gør det nemmere at håndtere forandring i organisationen
 • Gruppeprocesser, herunder gruppesupervision af andre faggrupper, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, procesarbejde/forløb, teamudvikling
 • Individuelle kliniske samtaler, herunder stresshåndteringssamtaler, krisesamtaler, coaching og ledersparring

 

10/2011 – 10/2012 Arbejdspsykolog/Faglig konsulent ved Holstebro Kommune                     

 • Proceskonsultation i organisationsudvikling inden for arbejdsmarkeds- samt psykiatri- og handicapområdet
 • Supervision af ledere, arbejdsmarkedskonsulenter og sagsbehandlere 
 • Afklarende og intervenerende samtaler med ledige borgere
 • Undervisning, sparring og coaching af ledere 
 • Tilsynsførende psykolog ved tilsyn af bosteder og bofællesskaber 

02/2011 – ultimo 8/2011 Arbejdskonsulent ved Plan & Handling                

 • Erhvervsafklaring 
 • Individuelle kliniske samtaler 
 • Udarbejdelse af progressionsrapporter til kommuner, jobcentre mv. 
 • Strukturering af forløb i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • Undervisning i bl.a. kompetenceafklaring, organisationsforståelse og narrativ arbejdspsykologi 
 • Leder af beskæftigelsesfremmende projekt for førtidspensionister i Furesø Kommune 

 

Efteruddannelse

2023 Voksenmodulet på specialistuddannelse i psykoterapi for voksne

 • Fokus på udredning og behandling af psykiske lidelser
 • Undervisning af forskere og behandlere i psykiatrien.

01/2020-12/2022 Coreuddannelse i ISTDP ved Bjarne Thannel

 • Arbejdet som klinisk psykolog med traumebearbejdning
 • Værktøjer i at åbne op for svære følelser gennem bearbejdning af nervebanerne i kroppen
 • Varighed af 3 år med undervisningforløb og supervision på videomateriale

07/2016-06/2018 Hovedmodul i psykologisk specialistuddannelse ved Complead

 • Arbejdet som konsulent i komplekse organisationer
 • Værktøjer og forståelse til uddannelse af ledelse i kompleksitet.
 • Varighed over 2 år med undervisnings og supervisionsmoduler

10/2011-12/2014 Autoriseret psykolog ved Psykolognævnet

 • 160 timers supervision
 • 1000 timers praktisk arbejde

08/2014 Kursus i krisestyring ved Dansk psykologforening

 • Konkrete værktøjer til at håndtere og styre en krisesituation
 • Bagvedliggende forståelser for krisens natur
 • Underviser var Louise Svenningsen

04/2013 Kursus i psykotraumatologi ved Dansk psykologforening

 • Konkrete værktøjer til defusing og debriefing
 • Forståelse af krisens struktur og behovet for styring i kriser
 • Underviser var chefpsykolog Anders Korsgaard

03/2011-10/2011 Proceskonsulent ved erhvervspsykolog og forfatter Kit Sanne Nielsen 

 • Narrativ ledelses- og teamcoaching 
 • 40 timers gruppesupervision 

11/2010- 12/2010 Projektstyring ved Act2learn                                                                                                                                                                               

 • Projektstyringsredskaber
 • Ledelse af projekter
 • Psykologisk terminologi og opstilling i erhvervsvenlig udgave 

Uddannelse

09/2005- 09/2010 Cand.psych. ved Aalborg Universitet                                                                                                                                                                           

 • Tæt samarbejde med professor Einar B. Baldursson, en af Danmarks førende arbejds- og organisationspsykologer  
 • Tæt samarbejde med kollegaer på den arbejdspsykologiske linje KOAP (Klinisk Arbejds- og Organisations Psykologi).
 • Speciale i organisatoriske strukturer via empiriske, kvalitative studier

 

Sprog og IT

Sproglige kundskaber:

 • Dansk: Som modersmål
 • Engelsk: Avanceret niveau (mundtligt og skriftligt)
 • Fransk: Elementært niveau (mundtligt og skriftligt)

IT kompetencer:

 • Bred forståelse af flere forskellige styresystemer (Windows, Mac, Open Office)
 • Superbruger i hele Office-pakken
 • Superbruger af Adobe Reader og Photoshop

Kontaktoplysninger

Navn:Johan Williams
Adresse:Porsgrunnsvej 59 8200 Aarhus N
  
Tlf.:+4526254490
Mail:  johanw@hotmail.com             
Fødselsdag: 06. april 1985
Civilstatus:Gift med Mette der er cand.mag i filosofi fra Århus Universitet. Sammen har vi Gabriel og Lily