Om mig

Curriculum Vitae

 • Cand.psych.aut. med primær fokus på kliniske og erhvervspsykologiske processer.
 • Har i mange år arbejdet med kriser og krisestyring og er erfaren indenfor lige nøjagtigt denne del af psykologien
 • Erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder og bred viden inden for krise, stress, konflikter mv. Professionel tilgang til vidensdeling og rammesætning af arbejdet
 • Fokus på organisatoriske og politiske strukturer (helhedsorienteret) samt individuelle forandringer (detajleorienteret)

Erhvervserfaring

3/2020 – Nuværende Selvstændig psykolog

Konkret opgave med servicering af samtaleforløb, kriseopgaver og organisationspsykologiske opgaver:

 • Individuelle kliniske samtaler med medarbejdere og ledere, herunder stresshåndteringssamtaler, krisesamtaler, coaching og ledersparring
 • Krisestyringsopgaver vedr. konkrete hændelser fx overfald og vold, brænd, katastrofer, død, trusler mv.
 • Debriefing opgaver på baggrund af konkrete hændelser
 • Gruppeprocesser, herunder gruppesupervision af andre faggrupper, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, procesarbejde/forløb, teamudvikling
 • Rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, udarbejdelse af vejledninger til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Organisatoriske projekter, forandringsprojekter og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

1/2018 – 3/2020 Klinisk og Erhvervspsykolog ved Institut for Relationspsykologi

Konkret opgave med servicering af hele Aarhus Kommune vedr. samtaleforløb og kriseopgaver gennem udbud:

 • Individuelle kliniske samtaler med medarbejdere og ledere, herunder stresshåndteringssamtaler, krisesamtaler, coaching og ledersparring
 • Krisestyringsopgaver vedr. konkrete hændelser fx overfald og vold, brænd, katastrofer, død, trusler mv.
 • Debriefing opgaver på baggrund af konkrete hændelser
 • Gruppeprocesser, herunder gruppesupervision af andre faggrupper, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, procesarbejde/forløb, teamudvikling
 • Rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, udarbejdelse af vejledninger til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Organisatoriske projekter, forandringsprojekter og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

 

7/2016 – 1/2018 Seniorkonsulent og erhvervspsykolog ved ALECTIA A/S senere NIRAS A/S

 • Rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, udarbejdelse af vejledninger til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Organisatoriske projekter, herunder løsning af påbud fra Arbejdstilsynet, forandringsprojekter og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø
 • Undervisning i psykologfagligt materiale, herunder konflikthåndtering, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, rollen som arbejdsmiljørepræsentant og leder
 • Innovation på forandringsprocesser, herunder skabelse af processer, der gør det nemmere at håndtere forandring i organisationen
 • Gruppeprocesser, herunder gruppesupervision af andre faggrupper, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, procesarbejde/forløb, teamudvikling
 • Individuelle kliniske samtaler, herunder stresshåndteringssamtaler, krisesamtaler, coaching og ledersparring

10/2012 – 7/2016 Arbejds- og Organisationspsykolog ved CRECEA A/S

 • Rådgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, udarbejdelse af vejledninger til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen
 • Organisatoriske projekter, herunder løsning af påbud fra Arbejdstilsynet, forandringsprojekter og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø
 • Undervisning i psykologfagligt materiale, herunder konflikthåndtering, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, rollen som arbejdsmiljørepræsentant og leder
 • Innovation på forandringsprocesser, herunder skabelse af processer, der gør det nemmere at håndtere forandring i organisationen
 • Gruppeprocesser, herunder gruppesupervision af andre faggrupper, ledelsesudvikling, konflikthåndtering, procesarbejde/forløb, teamudvikling
 • Individuelle kliniske samtaler, herunder stresshåndteringssamtaler, krisesamtaler, coaching og ledersparring

 

10/2011 – 10/2012 Arbejdspsykolog/Faglig konsulent ved Holstebro Kommune                     

 • Proceskonsultation i organisationsudvikling inden for arbejdsmarkeds- samt psykiatri- og handicapområdet
 • Supervision af ledere, arbejdsmarkedskonsulenter og sagsbehandlere 
 • Afklarende og intervenerende samtaler med ledige borgere
 • Undervisning, sparring og coaching af ledere 
 • Tilsynsførende psykolog ved tilsyn af bosteder og bofællesskaber 

02/2011 – ultimo 8/2011 Arbejdskonsulent ved Plan & Handling                

 • Erhvervsafklaring 
 • Individuelle kliniske samtaler 
 • Udarbejdelse af progressionsrapporter til kommuner, jobcentre mv. 
 • Strukturering af forløb i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • Undervisning i bl.a. kompetenceafklaring, organisationsforståelse og narrativ arbejdspsykologi 
 • Leder af beskæftigelsesfremmende projekt for førtidspensionister i Furesø Kommune 

 

Efteruddannelse

01/2020-Igangværende Coreuddannelse i ISTDP ved Bjarne Thannel

 • Arbejdet som klinisk psykolog med traumebearbejdning
 • Værktøjer i at åbne op for svære følelser gennem bearbejdning af nervebanerne i kroppen
 • Varighed af 3 år med undervisningforløb og supervision på videomateriale

07/2016-06/2018 Hovedmodul i psykologisk specialistuddannelse ved Complead

 • Arbejdet som konsulent i komplekse organisationer
 • Værktøjer og forståelse til uddannelse af ledelse i kompleksitet.
 • Varighed over 2 år med undervisnings og supervisionsmoduler

10/2011-12/2014 Autoriseret psykolog ved Psykolognævnet

 • 160 timers supervision
 • 1000 timers praktisk arbejde

08/2014 Kursus i krisestyring ved Dansk psykologforening

 • Konkrete værktøjer til at håndtere og styre en krisesituation
 • Bagvedliggende forståelser for krisens natur
 • Underviser var Louise Svenningsen

04/2013 Kursus i psykotraumatologi ved Dansk psykologforening

 • Konkrete værktøjer til defusing og debriefing
 • Forståelse af krisens struktur og behovet for styring i kriser
 • Underviser var chefpsykolog Anders Korsgaard

03/2011-10/2011 Proceskonsulent ved erhvervspsykolog og forfatter Kit Sanne Nielsen 

 • Narrativ ledelses- og teamcoaching 
 • 40 timers gruppesupervision 

11/2010- 12/2010 Projektstyring ved Act2learn                                                                                                                                                                               

 • Projektstyringsredskaber
 • Ledelse af projekter
 • Psykologisk terminologi og opstilling i erhvervsvenlig udgave 

Uddannelse

09/2005- 09/2010 Cand.psych. ved Aalborg Universitet                                                                                                                                                                           

 • Tæt samarbejde med professor Einar B. Baldursson, en af Danmarks førende arbejds- og organisationspsykologer  
 • Tæt samarbejde med kollegaer på den arbejdspsykologiske linje KOAP (Klinisk Arbejds- og Organisations Psykologi).
 • Speciale i organisatoriske strukturer via empiriske, kvalitative studier

 

Sprog og IT

Sproglige kundskaber:

 • Dansk: Som modersmål
 • Engelsk: Avanceret niveau (mundtligt og skriftligt)
 • Fransk: Elementært niveau (mundtligt og skriftligt)

IT kompetencer:

 • Bred forståelse af flere forskellige styresystemer (Windows, Mac, Open Office)
 • Superbruger i hele Office-pakken
 • Superbruger af Adobe Reader og Photoshop

Kontaktoplysninger

Navn:Johan Williams
Adresse:Porsgrunnsvej 59 8200 Aarhus N
  
Tlf.:+4526254490
Mail:  johanw@hotmail.com             
Fødselsdag: 06. april 1985
Civilstatus:Gift med Mette der er uddannet filosof fra Århus Universitet. Sammen har vi Gabriel.

Fritid

Har spillet basketball i 18 år. Har spillet på topniveau, men spiller nu på et lavere niveau for at få plads til andre fritidsaktiviteter. Jeg kan lide at læse og være social. Jeg bruger den resterende fritid på samvær med min familie. Jeg nyder de kulturelle aktiviteter, som nærmiljøet har at tilbyde (koncerter, teater og kunstudstillinger).